Thực trạng báo động về chất lượng khăn giấy ướt tại thị trường Việt Nam

Ai cũng đang sử dụng khăn giấy ướt cho cuộc sống hàng ngày. Theo thống kê hơn phân nửa người tiêu dùng đều biết khăn giấy ướt hiện nay ít nhiều độc hại.

Tuy nhiên, họ không biết thật sự khăn giấy ướt họ đang sử dụng đang tẩm hóa chất độc hại nào , và nó tác động nguy hiểm đến sức khỏe con người như thế nào.

Nên người tiêu dung vẫn chấp nhận sử dụng vì chưa đánh giá được độ nguy hiểm của sản phẩm họ sử dụng và chưa có giải pháp thay thế.

Xem thêm khan uot sieu sach, khan lanh sieu sach tai www.khanuotsieusach.com