Sử dụng hoạt chất vi sinh cho sản xuất khăn giấy ướt có lợi gì ?

Thay thế hoàn toàn các hóa chất cũ gồm : PM4. CM, PG, Hương liệu và chất hoạt động bề mặt.

TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN Chỉ sử dụng 01 loại hoạt chất vi sinh Antibac2K pha loãng với nước DI water, bạn tiến hành quy trình sản xuất khăn, bạn sẽ tiết kiệm nhân công, thời gian, và rủi ro trong sản xuất khi pha trộn. Bảo vệ chủ doanh nghiệp, công nhân, và người tiêu dùng

Theo công văn của Bộ Y Tế, sẽ loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm có chứa dẫn xuất parabens, phenoxyethanol và MIT và nguy cơ gây nhiễm độc lâu dài cao cho người tiêu dung. Giải pháp sử dụng chất vi sinh Antibac2K là giải pháp thay thế kịp thời và an toàn.

Giá thành : Chỉ tăng không đến 10 đồng/ khăn

Công ty Sanh Tài sẽ cam kết chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

Xem thêm khan uot sieu sach, khan lanh sieu sach tai www.khanuotsieusach.com

 

5 thoughts on “Sử dụng hoạt chất vi sinh cho sản xuất khăn giấy ướt có lợi gì ?

 1. John says:

  Hey webmaster
  When you write some blogs and share with us,that is a hard work for you but share makes you happly right?
  yes I am a blogger too,and I wanna share with you my method to make some extra cash,not too much
  maybe $100 a day,but when you keep up the work,the cash will come in much and more.more info you can checkout my blog.
  http://makemoneyonlineg.com/2017.php
  good luck and cheers!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *