Để sản xuất khăn giấy ướt, các nhà sản xuất đa phần đều đang sử dụng

PM4 : Chất bảo quản , đa phần sử dụng : có 4 dẫn xuất parabens và phenoxyethanol
CM : chất chống thối
Emulsifiers and surfactants : Nhũ hóa và hoạt động bề mặt
PG : chất giặt và tẩy sạch
Fragrance : hương liệu

Xem thêm khan uot sieu sach, khan lanh sieu sach tai www.khanuotsieusach.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *