CÔNG NGHỆ ENCAPSULATE

Sự hút của các hợp chất hoạt tính

Sự khuyếch tán của các hợp chất hoạt tính vào trong vi khuẩn


Sự liên kết bao quanh màng tế bào vi khuẩn


Không cho chúng hút các chất dinh dưỡng và ko cho chúng liên kết các tế bào ký sinh do virut, vì vậy ngăn chặn sự phát triển của chúng


Khả năng sát khuẩn hoản toàn và thân thiện với người sử dụng

Công nghệ Encapsulate – Đức

Xem thêm chứng nhận công nghệ Encapsulate – Đức , Antibac 2K