Công nghệ Encapsulate là gì?

  • Sự hút của các hợp chất hoạt tính
  • Sự khuyếch tán của các hợp chất hoạt tính vào trong vi khuẩn
  • Sự liên kết bao quanh màng tế bào vi khuẩn
  • Không cho chúng hút các chất dinh dưỡng và không cho chúng liên kết các tế bào ký sinh do virut, vì vậy ngăn chặn sự phát triển của chúng
  • Khả năng sát khuẩn hoản toàn và thân thiện với người sử dụng